Chór CANTO powstał w 1995 roku. W jego skład wchodzą uczennice szkół świdnickich oraz szkół Gminy Mełgiew.

Od 2006 roku bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Śpiewająca Polska”, refundowanym przez Narodowe Forum Muzyki Akademię Chóralną z Wrocławia oraz Miasto Świdnik. Program realizowany jest przy Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. Pozwala on na prowadzenie dodatkowych prób. Dzięki udziałowi w Programie możemy uczestniczyć w wielu wspaniałych koncertach , brać udział w warsztatach , szkoleniach oraz integrować się z innymi zespołami województwa lubelskiego. Udział w tym programie pozwala poszerzyć ofertę tego, co możemy zaproponować młodzieży.

Z roku na rok staramy się poszerzać naszą działalność. Szukamy nowych wyzwań konkursowych oraz nowych możliwości koncertowych.

Skład nasz zmienia się co roku. W naszych szeregach co roku  pojawiają się nowe chórzystki. Zachęcamy do kontaktu z nami i zapraszamy na przesłuchania wszystkie chętne dziewczęta klas 4 i 5 z naszej okolicy ( kontakt z Dyrygentką).

Dyrygentem Chóru jest Ewa Bieniek.