Dyrygent

Ewa Bieniek absolwentka UMCS w Lublinie Wydział Artystyczny kierunek Wychowanie Muzyczne. Od 1991 roku nauczyciel muzyki. Rozpoczynała pracę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Świdniku, następnie przekształconą w Gimnazjum Nr 2.

Obecnie pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku w Zespole Szkół w Mełgwi oraz w Szkole Podstawowej w Krzesimowie.

Jej codzienność to przede wszystkim praca z dziećmi, prowadzenie wielu zespołów wokalnych oraz największej jej miłości Chóru CANTO. Wielokrotnie nagradzana przez Dyrektorów oraz organy prowadzące szkoły.

Najważniejsze z jej zawodowych, osobistych nagród :

1. Nagroda Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich w Świdniku - 14.10.2007 r.

2. Osobiste podziękowanie z oprawę muzyczną występu laureatów konkursu „AK - największym hołdem bohaterów” w MOK w Świdniku Senatora RP Stanisława Gogacza - 29.05.2009 r.

3. Nagroda Dyrektora ZSO Nr l w Świdniku -14.10.2009 r.

4. Medal od Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin za oprawę muzyczną uroczystości „Dęby pamięci” poświęconej pamięci zamordowanych w Katyniu - Mełgiew 08.11.2009 r.

5. Nagroda Burmistrza Miasta Świdnika w Dziedzinie Kultury - 29.04.2010 r.

6. Podziękowanie od Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa za występ na  uroczystości 100lecia wykonania ROTY w Krakowie wraz z 1000-czną bracią chóralną z całej Polski - 11.09.2010 r.

7. Podziękowanie od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie i Międzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" z okazji 5-lecia funkcjonowania Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska - 11.06.2011 r.

8. Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Mełgwi  - 14.10.2012 r.

9. Nagroda Dyrektora ZSO Nr 1 w Świdniku - 14.10.2013 r.

10. Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Mełgwi - 14.10.2013 r.

11. Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Mełgwi - 14.10.2015 r.

12. Nagroda Dyrektora ZSO Nr 1 w Świdniku - 14.10.2015 r.

13. Odznaczenie AMICUS VICI Gminy Mełgiew za wkład w budowę, rozwój, troskę o lokalną wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji - 25.09.2015 r.

14.  Odznaczenie AMICUS CIVITATIS Miasta Świdnik za wkład i rozwój Świdnika, troskę o lokalną wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji miasta - 27.09.2015 r.

15. Dyplom Uznania od Wojewody Lubelskiego z okazji 20-lecia działalności artystycznej - 27.09.2015 r.

16. Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie - 14.10.2016 r.